Noticies

15/11/2021 Subvencions
La Unitat de Cultura de la Diputació ha concedit subvenció a l’Ajuntament de Rocafort de Queralt per import de 8.573,00 euros. D’acord les bases de subvencions als ajuntaments, i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions...
15/12/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut concessió de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, les següents subvencions: - Per Covid Salut Pública, per import de 7.159,79 € de la unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria...
15/12/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2020, les següents subvencions: - Programa d’inversions: Per instal·lació...
15/12/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut concessió de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, la següent subvenció: - Per a mobiliari i equipament general per al consultori mèdic de Rocafort de Queralt, per import de 2.779,73 €,...
15/12/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat de Cultura de la Diputació les següents subvencions: - Per activitats culturals, per import de 7.000,00 €, de la unitat de Cultura, convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i altresens locals de la demarcació de Tarragona per a...
05/03/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya una subvenció per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 de 38.187,54 € per a les següents actuacions del municipi de Rocafort de Queralt: - Projecte de reforma dels vestidors...
28/02/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2019, per import de 14.453,46€ per a la reparació i substitució urgent canonades d’aigua potable.
11/02/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona per activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2019, la subvenció de 6650,00 € pel Festival Rocafort és viu.
05/02/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona per activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2019, la subvenció de 8.725,60 € per la IV Edició del Terra de...

Pàgines

Menu