Subvenció de la Diputació de Tarragona

03/02/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat de Cultura de la Diputació la següent subvenció:

- Per actuacions culturals, singulars i interès ciutadà, per import de 13.125,00 €, de la unitat de Cultura, convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès per a la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021.

Menu