Subvenció de la Diputació de Tarragona

24/10/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona, Unitat assistència secretaria-intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions, una subvenció d’acord la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, anualitat 2022, per import de 38.944,60€, per a la Substitució de la xarxa de clavegueram del carrer Santa Llúcia.

Menu