Subvenció de la Diputació de Tarragona

02/02/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2021, per import de 14.388,74€ per a la Reconstrucció mur de pedra del C/ Les Roques.
Menu