Subvenció de la Diputació de Tarragona

22/12/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat de Cultura de la Diputació la següent subvenció:

- Per actuacions culturals, singulars i interès ciutadà: NILAK/Rocafort de Queralt, per import de 14.822,00 euros de la unitat de Cultura, convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès per a la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2022.

Menu