Subvenció de la Diputació de Tarragona

11/11/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions, de la de la Diputació de Tarragona, les següents subvencions:

- Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2022, del programa de despeses corrents, un import de 31.052,31 euros.

- Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2022, del programa d’inversió, per Construcció de nínxols en el cementiri, per un import de 29.670,34 euros

Menu