Noticies

04/12/2023 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat de Subvencions de la Diputació de Tarragona la següent subvenció: Per diverses actuacions singulars per a l’any 2023, per import de 19.758,94 euros, de la unitat de Cultura, en relació amb la convocatòria de subvencions destinades a...
04/12/2023 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions, de la de la Diputació de Tarragona, les següents subvencions: - Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2023, del programa de despeses corrents (assegurances,...
23/10/2023 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, la subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2022, per la línia 2...
22/09/2023 Subvencions
En relació a la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedés, anualitat 2022, l’Ajuntament de Rocafort de Queralt informa que ha rebut la següent subvenció de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de...
08/08/2023 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat de Cultura de la Diputació d’acord amb la convocatòria de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals...
08/08/2023 Subvencions
La Unitat de Cultura de la Diputació ha concedit subvenció a l’Ajuntament de Rocafort de Queralt per import de 12.104,53 euros. D’acord les bases de subvencions als ajuntaments, i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions...
17/07/2023 Subvencions
En relació a la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis de la Diputació de Tarragona, anualitat 2022, l’Ajuntament de Rocafort de Queralt informa que ha realitzat aquestes actuacions que compten amb la col·laboració de la Diputació...
22/12/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat de Cultura de la Diputació la següent subvenció: - Per actuacions culturals, singulars i interès ciutadà: NILAK/Rocafort de Queralt, per import de 14.822,00 euros de la unitat de Cultura, convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments...
22/12/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut concessió de la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, la subvenció per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, convocatòria...
11/11/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions, de la de la Diputació de Tarragona, les següents subvencions: - Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2022, del programa de despeses corrents, un import de 31...

Pàgines

Menu