Subvenció de la Diputació de Tarragona

17/01/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència municipal, de la Diputació de Tarragona, les següents subvencions:

- Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2021, programa de despeses corrents: 31.052,31 euros.

- Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2021, programa d’inversions, per l’obra d’Interconnexió instal•lació fotovoltaica al Poliesportiu: 14.213,19 euros.

Menu