Subvenció de la Diputació de Tarragona

18/05/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Unitat de Cultura de la Diputació ha concedit subvenció a l’Ajuntament de Rocafort de Queralt per import de 8.573,00 euros. D’acord les bases de subvencions als ajuntaments, i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022.
Menu