Noticies

11/05/2020 Actualitat
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES), convocatòria 2019, per a l’adquisició i instal·lació de tecnologies eficients per la calefacció d’edificis municipals,...
05/03/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya una subvenció per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 de 38.187,54 € per a les següents actuacions del municipi de Rocafort de Queralt: - Projecte de reforma dels vestidors...
28/02/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2019, per import de 14.453,46€ per a la reparació i substitució urgent canonades d’aigua potable.
11/02/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona per activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2019, la subvenció de 6650,00 € pel Festival Rocafort és viu.
05/02/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona per activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2019, la subvenció de 8.725,60 € per la IV Edició del Terra de...

Pàgines

Menu