Subvencions de la Diputació de Tarragona

15/12/2020 Subvencions

Subvencions de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt  ha rebut de la Diputació de Tarragona del Pla d’Acció Municipal (PAM) de  la  Unitat  d’Actuacions  Integrals  al  Territori  i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2020, les següents subvencions:

- Programa d’inversions: Per instal·lació  fotovoltaica d’autoconsum:  42.255,13 €.

- Per a despeses corrents: 31.052,31€.

 

Menu