Noticies

22/12/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat de Cultura de la Diputació la següent subvenció: - Per actuacions culturals, singulars i interès ciutadà: NILAK/Rocafort de Queralt, per import de 14.822,00 euros de la unitat de Cultura, convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments...
22/12/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut concessió de la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, la subvenció per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, convocatòria...
11/11/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions, de la de la Diputació de Tarragona, les següents subvencions: - Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2022, del programa de despeses corrents, un import de 31...
24/10/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona, Unitat assistència secretaria-intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions, una subvenció d’acord la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens...
21/10/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2021, de 18.401,85 euros,...
18/05/2022 Subvencions
La Unitat de Cultura de la Diputació ha concedit subvenció a l’Ajuntament de Rocafort de Queralt per import de 8.573,00 euros. D’acord les bases de subvencions als ajuntaments, i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions...
11/02/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut concessió de la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, la subvenció per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici...
03/02/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat de Cultura de la Diputació la següent subvenció: - Per actuacions culturals, singulars i interès ciutadà, per import de 13.125,00 €, de la unitat de Cultura, convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la...
02/02/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2021, per import de 14.388,74€ per a la Reconstrucció mur de pedra del C/ Les Roques.
17/01/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència municipal, de la Diputació de Tarragona, les següents subvencions: - Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2021, programa de despeses corrents: 31.052,31 euros. - Del...

Pàgines

Menu