Subvenció de la Diputació de Tarragona

04/12/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions, de la de la Diputació de Tarragona, les següents subvencions:

- Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2023, del programa de despeses corrents (assegurances, subministrament energia elèctrica, reparació, manteniment i conservació i material d’oficina), una subvenció per import de 31.052,31 euros.

- Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2023, del programa d’inversió, per la Construcció paret i coberta escenari pista poliesportiva, una subvenció de 22.862,42 euros. El cost total del projecte és de 24.066,30 euros.

- Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2023, del programa d’inversió, per la Rehabilitació del Local Cultural, una subvenció de 15.208,17 euros. El cost total del projecte és de 16.008,61 euros.

Menu