Subvenció de la Diputació de Tarragona

04/12/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat de Subvencions de la Diputació de Tarragona la següent subvenció:

Per diverses actuacions singulars per a l’any 2023, per import de 19.758,94 euros, de la unitat de Cultura, en relació amb la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altre ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per a la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2023.

Menu