Subvenció de la Diputació de Tarragona

08/08/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt  ha rebut de la Unitat de Cultura de la Diputació d’acord amb la convocatòria de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquestes equipaments i en elements patrimonials (any 2022), la següent subvenció de:

Import concedit: 19.893,99 euros

Concepte: Restauració molí de Martí Perelló i la museïtzació

Menu