El Consistori

ALCALDE

Sr. Marc Roca Banet

 

PRIMER TINENT D'ALCALDE

Sr. Sergi Andreu Dalmau 

Àrees de Obres Públiques i Urbanisme

 

REGIDOR

Sr. Jaume Duch Miralles

Àrees de Salut, Acció Social i Ciutadania

 

REGIDORA

Sra. Sònia Gual Miró

Àrees de Cultura i Festes

 

REGIDOR

Sr. Josep Ninot Sans

Àrees d'Agricultura i Acció Rural

 

REGIDORA

Sra. Aina Sendra Contijoch

Àrees d'Educació, Esports i Joventut

 

REGIDOR

Sr. Albert Boada Bort

Àrees de Medi Ambient, Alimentació i Comerç

Menu