El Consistori

 

ALCALDE

Sr. Sergi Andreu Dalmau 

 

PRIMER TINENT D'ALCALDIA

Sra. Aina Sendra Contijoch

 

REGIDOR

Sr. Jaume Duch Miralles

 

REGIDORA

Sra. Sònia Gual Miró

 

REGIDOR

Sr. Josep Ninot Sans

 

Menu