Què fer

CELLER MODERNISTA. És un dels més bells exponents arquitectònics dels cellers de Catalunya. Fou construït el 1918 per Cèsar Martinell i va ser la primera obra que portà a terme l'insigne arquitecte vallenc. Destaquen en el seu interior els arcs de diafragma, anomenats arcs parabòlics gaudinians; i tot l'edifici està bastit amb parets de maçoneria.

 

Es poden comprar vins i caves i productes agroalimentaris. Horari: de dil. a div., de 15 a 18h; dis., de 10 a 13 h i de 16 a 18h, i dg., de 10 a 14h.

Av. de Catalunya, 35. 43426 Rocafort de Queralt. corocafort@doconcadebarbera.com Tel. 977 89 82 50

 

ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR. A finals del s. XVIII, l'antiga església de Rocafort, possiblement romànica, va quedar petita i el 1798 s'enllestiren les obres d'ampliació. És d'estil barroc tardà, que inspirava l'arquitectura religiosa del moment. Està dedicada a Sant Salvador.

 

CASTELL. Fou reconstruït els anys 1960 al mateix indret on existí el famós castell dels barons de Rocafort, de la família Armengol. És de propietat privada. Hi ha parts conservades de l'edifici original.

 

CAL CLARET. Magnífic edifici construït en estil colonial per Ferran Bonet cap a 1925. És de propietat privada.

 

PORTAL DEL BONET, DE SARRAL O DE SANT ANTONI. Antic portal de la muralla de la vila que permetia l'accés des del camí de Sarral. Fou construït amb dovelles molt ben treballades.

 

PREMSA DE RACÓ. Fragment d'una antiga premsa de racó. El cargol i els cèrcols són originals. S'instal·là a la plaça de l'església el 1988. Fou donada per la família Fort-Ninot.

 

FONT DE BAIX. Antiga font de la vila construïda per abastir els habitants de Rocafort fins que a finals del s. XIX es va portar l'aigua corrent a les fonts públiques. Hi ha un dels antics safarejos i una àrea de lleure, a més d'un plataner monumental.

 

AJUNTAMENT. Edifici que també donava cabuda a les escoles. Aixecat els anys 20 del segle passat. Interessants esgrafiats a la meitat dreta de la façana principal.

 

 

 

 

 

Menu