Subvencions de la Diputació de Tarragona

15/12/2020 Subvencions

Subvencions de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt  ha rebut de la Unitat de Cultura de la Diputació les següents subvencions:

- Per  activitats  culturals, per  import  de 7.000,00 €, de la unitat de Cultura,  convocatòria  de  subvencions  destinades  a  ajuntaments  i altresens  locals  de  la  demarcació  de  Tarragona  per  a  activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l’any 2020.

- Per  la  V  Edició  del  Terra  del  Cava, per  import  de 2.603,17 €, de la unitat   de   Cultura,   convocatòria   de   subvencions   destinades   a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona,per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020.

Menu