Subvenció de la Diputació de Tarragona

28/02/2020 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt  ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2019, per import de 14.453,46€ per a la reparació i substitució urgent canonades d’aigua potable.

Menu