Subvenció de la Diputació de Tarragona

11/02/2020 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt  ha rebut de la Diputació de Tarragona per activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona,  convocatòria 2019, la subvenció de 6650,00 € pel Festival Rocafort és viu.

Menu