Subvenció de la Diputació de Tarragona

21/05/2019 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L'Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona, del Pla d'Acció Municipal (PAM) , programa d'inversions, per a l'obra de "Reforma dels vestidors i dels accessos de les piscines municipals", convocatòria 2018, de 16.402,40 €

 

Menu