Subvenció de la Diputació de Tarragona

24/01/2019 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L'Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de caràcter excepcional del Servei d'Assistència Municipal, anualitat 2018, per import de 3.219,01€ per a la reparació de fuites aigua a la xarxa d'aigua potable.

 

 

Menu