Situació geogràfica

Municipi de la Conca de Barberà, situat a la part nord-oriental de la comarca, al peu de les estribacions del coll de Deogràcies.

El poble és circumdat pels rius de Vallverd i de Conesa, tributaris de l'Anguera. És assortit per les aigües que proporcionen les fonts de l'Erassa i de Baix.

 

Té una extensió de terme municipal de 8,6 Km2., el nucli és a 562m. d'alçària i no té pedanies. La principal via de comunicació és la carretera comarcal 241

 

 

 

Menu